Acceptatiereglement (Afvalsoorten)

Klik hier om het acceptatie reglement PDF-bestand te downloaden.

Schoon puin
Onder schoon puin verstaan we onder andere:

 • Bakstenen;
 • Beton;
 • Dakpannen;
 • Tegels;
 • Sanitair.

Puin gaat door de puinbreker en wordt daarna hergebruikt als verharding voor bijvoorbeeld wegen.

Grofvuil
Al het afval dat niet onder een andere stroom valt, zoals:

 • Meubilair;
 • Laminaat;
 • Keukenkastjes;
 • Vloerbedekking.

Hout
Houten planken, pallets e.d..

Snoeihout / Groenafval / Tuin afval
Takken van bomen en struiken.
(Dus niet: Boomstronken, riet, houten pallets en planken.)

Schone grond en aarde
Grond dient:

 • Vrij te zijn van bodemvreemde materialen;
 • Te voldoen aan maximaal bodemkwaliteitsklasse wonen en emissietoetswaarden;
 • Vrij te zijn van asbest en/of asbestverdacht materiaal;
 • Vrij te zijn van invasieve exoten zoals a. Japanse Duizendknoop, Reuzenberenklauw, Reuzenbalsemien, Grote waternavel en Waterteunisbloem (lijst niet gelimiteerd);
 • Acceptatie conform SIKB – protocol 9335-1 (Milieuhygiënische keuring van individuele partijen grond in het kader van het Besluit bodemkwaliteit);
 • Afkomstig te zijn van onverdachte locaties voor PFAS, PFOS, PFOA en GenX en dient te voldoen aan de “Tijdelijke handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie”. De grond dient te voldoen aan de toepassingsnormen voor Wonen / De toepassingsnormen zijn 3,0 μg/kg d.s. (PFOS, overige PFAS en GenX) en 7,0 μg/kg d.s. (PFOA).
 • Niet afkomstig te zijn van verdachte locaties en/of illegale samenvoeging door de opdrachtgever;

Definitieve acceptatie na visuele beoordeling en eventuele inkeuring.

Grond wordt geaccepteerd, samengevoegd, gekeurd en uitgeleverd overeenkomstig BRL 9335 protocol 1, onder certificaat EC-SIK-35-089.

Asbest 
Asbest mag in GEEN enkele container worden aangeleverd. Indien u wel asbest of asbest houdende materialen wilt aanleveren, neem dan contact op via: 0416 – 66 03 08.