Rolcontainers

Heeft u regelmatig grote hoeveelheden glas, restafval, plastic of oud papier?

Sluit een maandelijks huurcontract af voor het benodigde containerformaat en de gewenste ledigingsfrequentie, afgestemd op uw situatie. U betaalt een all-in abonnementstarief voor een rolcontainer huren, legen, afvoeren en verwerken van het afval.